24 czerwca 2020

Egzaminy lekarskie wreszcie jawne. Nie można ograniczać dostępu do pytań

Obowiązek udostępniania pytań egzaminacyjnych nie może być ograniczony i wynika to wprost z konstytucji – przesądził NSA. Zdaniem środowiska lekarskiego umożliwi to dyskusję, czy pytania są dobrze skonstruowane oraz jaką wiedzę powinien mieć lekarz.

Warto w tym kontekście zauważyć, że wspomniana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza zawiera korzystne dla jawności regulacje. Pytania na LEK, LDEK i PES wraz z odpowiedziami mają być publikowane na stronie CEM po siedmiu dniach od egzaminu oraz gromadzone w bazie. Testy składać się będą w 30 proc. z nowych pytań, reszta pochodzić ma z ogólnodostępnej bazy. Również testy na nowy, wprowadzany tą nowelą Państwowy Egzamin Modułowy (PEM) będą zawierać 70 proc. pytań z bazy. Jednak pozostałe będą udostępniane dopiero po roku od ich pierwszego użycia, czyli dostęp do tej części pytań pozostanie utrudniony. Wprowadzony też zostanie nowy egzamin weryfikacyjny dla lekarzy obcokrajowców (LEW). Przy nim powielana jest pięcioletnia bariera w dostępie do pytań. Zatem problem nie został rozwiązany do końca.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum