6 grudnia 2016

Eksperci: zdrowie publiczne to warunek bezpieczeństwa narodowego

Wojciech Jakóbik z Biznes Alert – współautor raportu pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne jako zadanie nowoczesnego państwa” – stwierdził, że analiza danych wskazuje na wyraźną zależność między bezpieczeństwem zdrowotnym państwa a rozwojem gospodarczym, bezpieczeństwem narodowym i siłą społeczeństwa.

– Według Banku Światowego 50 proc. różnic w tempie wzrostu gospodarczego między krajami bogatymi a biednymi przypisać można różnicom w stanie zdrowia społeczeństwa i długości życia mieszkańców – powiedział prof. Michał Kleiber z Polskiej Akademii Nauk.
Jak podsumował dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, która była organizatorem debaty, nie da się wpłynąć na poprawę zdrowia społeczeństwa bez zwiększenia nakładów na ten cel oraz racjonalizacji wydatków. Niezbędne do tego jest również zwiększenie dostępu polskich pacjentów do nowoczesnych technologii.

Relację z dyskusji ekspertów publikuje Rynek Zdrowia

Archiwum