13 kwietnia 2018

Elektroniczne zamówienia publiczne – ta rewolucja czeka też szpitale

Od 18 kwietnia szpitale i przychodnie będą musiały być w stanie przyjmować pewne dokumenty w formie elektronicznej. Po 18 października br. czeka nas rewolucja, bo wtedy już wszystkie dokumenty związane z przetargami będą musiały być wysyłane, odbieranie i archiwizowane w formie elektronicznej.

Unia Europejska zdecydowała o ujednoliceniu rynku zamówień publicznych. Nakazała wprowadzenie rozwiązań komunikacji elektronicznej tak, by łatwiej było złożyć oferty wykonawcom z innych krajów. Na podstawie dyrektywy, doszło do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

– Szpitale jako zamawiający będą musiały być przygotowane na to, by w postępowaniach ogłoszonych po 18 kwietnia tego roku móc przyjmować oświadczenie, które nazywa się Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ w formie elektronicznej. Do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia. Taka zmiana dotyczyć będzie dużych przetargów o kwotach powyżej progu unijnego – podkreśla Anna Serpina-Forkasiewicz, prawnik, prezes portalu PZP.

Cały materiał.

Archiwum