30 marca 2020

Farmaceuta wystawi receptę, a lekarz będzie dyżurował dłużej – zmiany w zdrowiu w związku z COVID-19

 

Ułatwienia w powrocie do zawodu pielęgniarki, możliwość dysponowania personelem medycznym i ułatwienie ścieżki szkolenia – ustawa wprowadziła zmiany w 14 regulacjach dotyczących zdrowia.

Zmiany w sześciu ustawach zdrowotnych zakłada ustawa, którą Sejm uchwalił w nocy z piątku 27 marca na sobotę 28 marca. Zmianie ulegają przepisy m.in. Prawa farmaceutycznego, ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodzie pielęgniarki i położnej, o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Lekarz stażysta, a więc osoba, która ukończyła studia medyczne i odbywa właśnie obowiązkowy 13-miesięczny staż, będzie mogła zostać skierowana do zadań przy zwalczaniu epidemii. Do podobnych zadań będzie można skierować lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, a więc rezydenta lub odbywającego szkolenie w trybie pozarezydenckim. Przepis precyzuje jednak, że wykonywane zadania mają być dostosowane do umiejętności lekarza.

[Publikacja z dn. 28.03.2020, rp.pl]

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum