29 września 2016

Firmy generyczne też ujawnią rejestr korzyści lekarzy?

– Ujawnianie rejestru korzyści lekarzy ze współpracy z firmami farmaceutycznymi to raczej próba poprawienia nadszarpniętej reputacji przemysłu – ocenia wiceszef Naczelnej Rady Lekarskiej, Romuald Krajewski. Podobne rejestry chcą publikować firmy generyczne.

Na początku lipca 2016 roku firmy farmaceutyczne opublikowały raporty dotyczące zakresu i wartości współpracy ze środowiskiem medycznym za 2015 rok. Warunkiem ujawnienia danych jest zgoda lekarza. Wydarzenie było elementem realizacji zasad Kodeksu Przejrzystości, za którą w Polsce odpowiada Związek Innowacyjnych Firma Farmaceutycznych Infarma, a na poziomie europejskim EFPIA – Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych.

Obszerny tekst na ten temat publikuje Rynek Aptek

Archiwum