19 grudnia 2016

Fizjoterapeuci będą mieli własny samorząd

Na 28 grudnia minister zdrowia zwołał pierwszy zjazd fizjoterapeutów. W jego trakcie ma zostać powołany samorząd tej grupy zawodowej.

Jak mówi Ernest Wiśniewski ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska rolą samorządu będzie m.in tworzenie rejestru fizjoterapeutów i sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu.

Do jego zadań będzie też należało eliminowanie z rynku osób, które bezprawnie określają siebie jako fizjoterapeutów, co jest jednym z głównych celów ustawy.

Informację podał serwis Rynek Zdrowia

Archiwum