19 października 2020

Funkcjonowanie uczelni medycznych zostanie ograniczone z powodu pandemii

W poniedziałek na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W uczelniach medycznych zlokalizowanych na obszarze czerwonym zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednakże, uczelnie medyczne będą mogły prowadzić w swoich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie będą mogły być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum