10 kwietnia 2017

GIS będzie mógł zakazać publikacji reklamy suplementów

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) będzie mógł zakazać reklamy suplementu diety w środkach masowego przekazu nawet na rok – wynika z projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. GIS będzie mógł też nałożyć na producenta suplementów, który naruszy przepisy dotyczące reklamy, karę pieniężną. Resort chce też wyraźnego rozgraniczenia suplementów od leków.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum