26 kwietnia 2017

Gowin: jest potrzeba zróżnicowania misji uczelni i ich typu

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wystąpił na konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”. To siódma z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, planowany na wrzesień 2017 roku. Wtedy ogłoszone mają być założenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli tzw. Ustawy 2.0.

– W dyskusji pojawia się potrzeba jednoznacznego zróżnicowania misji poszczególnych typów uczelni – zaznaczał Gowin w trakcie konferencji. Dodał, że na razie, w ramach prac i dyskusji nad nową ustawą, ministerstwo proponuje podział na trzy typy uczelni, określane roboczo jako uczelnie dydaktyczne badawczo-dydaktyczne oraz badawcze.

Jak zaznaczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, granice między tymi trzema typami uczelni będą otwarte.

– To nie będzie tak, że pewna grupa uczelni raz na zawsze uzyska status uczelni badawczych – o ile uda się ten typ uczelni wpisać w ustawę, a potem w praktykę wprowadzić. Nie będzie też tak, że uczelnie badawczo-dydaktyczne będą pozbawione szansy aplikowania o status uczelni badawczej. Tutaj muszą być transparentne zasady i jasne kryteria – otwarte konkursy – podkreślił szef resortu nauki.

Więcej na Rynek Zdrowia

Archiwum