3 sierpnia 2017

Izba lekarska rzadko odbiera prawo wykonywania zawodu

Zaledwie 11 razy w historii samorządu lekarskiego jego członkom odebrano prawo wykonywania zawodu. I to w uzasadnionych przypadkach. Tak izba lekarska odpowiada na wystąpienie Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, dotyczące art. 110 ust. 5 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r., poz. 522, z późn. zm.). Zgodnie z nim kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu nie ulega zatarciu. RPO uznał, że brak możliwości powrotu do zawodu po orzeczeniu kary może być niezgodny z art. 65 ust. 1 konstytucji gwarantującym wolność świadczenia zawodu.

NIL uważa, że w procesie wyważenia wolności i praw podlegających ochronie, uprawnienia pacjenta do otrzymania właściwej pomocy medycznej od osoby budzącej zaufanie co do kwalifikacji etycznych należy stawiać wyżej niż wolność jednostki do wyboru zawodu. Ponadto od decyzji sądu lekarskiego można odwołać się do Sądu Najwyższego. Zwraca też uwagę, że przywracanie osoby, która np. 15 lat nie była w zawodzie to zagrożenie dla chorych – bo taki lekarz mógł stracić wprawę i nie uzupełniać w sposób stały wiedzy medycznej.

Więcej w Gazecie Prawnej

Archiwum