28 września 2016

Jak poprawić polską opiekę zdrowotną

W Polsce przeznaczamy średnio 1530 dolarów rocznie na pacjenta. To ponad dwa razy mniej niż średnia krajów OECD, która wynosi 3453 dolary (raport OECD „Health at a Glance 2015”). Relacja ta wygląda nieco korzystniej, jeśli porównamy wydatki do PKB. W odniesieniu do produktu krajowego brutto przeznaczamy na opiekę zdrowotną 6,4 proc. przy średniej OECD wynoszącej 8,9 proc. (…)

Żeby móc świadczyć usługi na poziomie zachodnim, mamy dwie możliwości – albo podwyższenie składki zdrowotnej, albo ustanowienie koszyka usług podstawowych. Aby zdobyć dodatkowe fundusze na działanie szpitali, należy sobie zadać pytanie, za jakie usługi dodatkowe zamożniejsi pacjenci byliby skłonni dodatkowo zapłacić z własnej kieszeni.

Obszerny artykuł o możliwych wariantach zmiany systemu opieki zdrowotnej publikuje Obserwator Finansowy

Archiwum