5 września 2018

Jak powinny wyglądać relacje pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w ochronie zdrowia?

W jaki sposób lepiej wykorzystać potencjał niepublicznej opieki medycznej i tworzyć regulacje pozwalające wszystkim uczestnikom systemu ponosić wspólnie odpowiedzialność za stan zdrowia społeczeństwa? Na takie pytanie odpowiadali uczestnicy jednej z sesji podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy (4-6 września).

– Nawet planowane zwiększenie publicznych wydatków na ochronę zdrowia z obecnych 4,5% do 6% PKB w 2024 r. może okazać się niewystarczające ze względu na rosnące potrzeby, starzejące się społeczeństwo, a zarazem coraz wyższe koszty opieki medycznej – dodała Anna Rulkiewicz.

Cały materiał.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum