9 września 2022

Jak walczyć z mobbingiem w środowisku medycznym?

Na uczelniach, w szpitalach, w przychodniach – mobbing w środowisku medycznym nie jest rzadkim zjawiskiem. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie próbuje oszacować jego skalę. Przygotowała ankietę.

– Do OIL w Warszawie docierają sygnały od lekarzy, którzy go doświadczają. Jest to w ogóle zjawisko częste w polskich zakładach pracy, na co wskazują badania opinii społecznej. Z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019” na podstawie badania agencji SW Research na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy wynika, że 46 proc. pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych przyznało, że padło ofiarą mobbingu. Ponad połowa doświadczyła przemocy słownej, a 14 proc. przemocy fizycznej w pracy. Biorąc pod uwagę, że w ochronie zdrowia jest nagromadzenie czynników sprzyjających mobbingowi, do których według teoretyków należą m.in. obciążający psychicznie charakter pracy, hierarchiczna (wręcz feudalna) struktura, duże natężenie pracy i praca w ponadnormatywnych godzinach, należy zakładać, że w sektorze zdrowotnym skala mobbingu może przekraczać średnią krajową, co może być szczególnie częste i dotkliwe w jednostkach akademickich – mówi Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum