20 stycznia 2017

Jaka będzie rola lekarza pediatry w POZ?

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego uważa, że założenia projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w sposób przejrzysty definiują miejsce, znaczenie i zadania lekarzy rodzinnych w odniesieniu do tej opieki. (…) Jednak duży niepokój Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego budzi fakt, że w założeniach projektu ustawy o POZ nie uwzględniono lekarza pediatry.

Zdaniem Zarządu Głównego PTP przesłane propozycje zmieniają całkowicie system POZ (…). Proponowane zapisy uniemożliwią podejmowanie pracy przez lekarzy pediatrów w POZ z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Prawo to będą mieli wyłącznie lekarze specjaliści medycyny rodzinnej i medycyny ogólnej oraz lekarze odbywający szkolenie w dziedzinie medycyny rodzinnej (rozdział 1 art. 5 i rozdział 6 art. 31).

Stanowisko ZG PTP prezentuje Gazeta Lekarska

Archiwum