23 stycznia 2017

Jakość leczenia ma być lepiej monitorowana

Ministerstwo zdrowia chce usprawnić monitorowanie jakości w ochronie zdrowia i poszerzyć jego zakres. Do tej pory oceniało tylko sposób pracy placówek. Teraz chce monitorować także jej efekty.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia, który trafił właśnie do konsultacji społecznych, placówki opieki zdrowotnej mają ściśle raportować zdarzenia niepożądane.

Artykuł publikuje Rzeczpospolita

Archiwum