26 lutego 2019

Jednolite zasady na SOR–ach. Ratownik będzie mógł zarządzać oddziałem

Ratownik medyczny będzie mógł wykonywać funkcje związane z zarządzaniem oddziałem ratunkowym w takim samym zakresie jak pielęgniarka oddziałowa. Warunkiem będzie posiadanie pięcioletniego doświadczenia w jednostkach systemu – analogiczne wymogi spełniać musi obecnie kierownik zespołu ratownictwa.

To jedna ze zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Jest ono aktem wykonawczym do uchwalonej na zeszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532).

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum