26 czerwca 2018

Jest już nowa wersja projektu ustawy o 6 proc. na zdrowie

Ukazała się nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – taka jaką zajmuje się się Komitet Stały Rady Ministrów. Zapis, że dodatek dla rezydentów trzeba odpracować w placówce realizującej świadczenia ze środków publicznych pozostał.

Ustawa m.in. przyspiesza osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB publicznych nakładów na zdrowie o jeden rok w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Ma to nastąpić w 2024 r. Jeśli projektu nie uda się uchwalić w tym tygodniu to i tak zgodnie z obietnicami MZ ma obowiązywać od 1 lipca – czyli z datą wsteczną (dotrzymanie założonego harmonogramu jest mało prawdopodobne).

Projekt reguluje m.in. kwestie wynagrodzeń lekarzy rezydentów oraz odpracowywania specjalnego dodatku poprzez pracę w kraju.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum