3 stycznia 2022

Jestem lekarzem, jestem człowiekiem – film o pracy na SOR

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, chce pokazać pacjentom, jak wygląda szpitalna rzeczywistość, gdzie ratowanie życia przeplata się z godzinami spędzonymi nad dokumentacją, walką z zawodnym sprzętem, przyjmowaniem pretensji, agresją osób oczekujących w kolejkach.

Pacjenci często nie zdają sobie sprawy, ile zadań niezwiązanych z leczeniem musi wykonywać lekarz. Jak zauważa Renata Jeziółkowska, zaskakujące dla osób z zewnątrz są proporcje pracy nad dokumentami i pracy z pacjentem.

– Pacjenci często nie zdają sobie sprawy ze specyfiki pracy w trybie dyżurów, z tego jak wiele różnorodnych sytuacji ma miejsce podczas dyżuru i jak dużo złych emocji i agresji kierowanych jest w stronę lekarzy – tłumaczy Renata Jeziółkowska.

OIL nie dysponuje danymi zakresie odnotowanych przypadków agresji pacjentów względem lekarzy, jednak jak podkreśla Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, psychiatra, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Warszawie – generalnie trudno jest spotkać lekarza, który nie ma doświadczeń agresji czy mikroagresji ze strony pacjentów.

Źródło.

Archiwum