20 marca 2017

Kardiolodzy z umiarkowanym optymizmem o drugiej wersji projektu KOS

Wyczekiwany przez środowisko kardiologiczne projekt nowego zarządzenia w sprawie drugiej wersji kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS – zawał) został przyjęty z umiarkowanym optymizmem.

„Z optymizmem, choć umiarkowanym w kwestii jego realizacji, przyjmujemy nową wersję dokumentu, będącą wynikiem konsultacji społecznych projektu z kardiologami PTK. Wyodrębniono w nim cztery moduły leczenia. W pierwszym uwzględniono również zabiegi etapowej przezskórnej rewaskularyzacji (tzw. stentowanie tętnic wieńcowych) oraz leczenie kardiochirurgiczne. W drugim module uwzględniono rehabilitację kardiologiczną, natomiast w trzecim zabiegi elektrokardiologii. W module czwartym przedstawiono model opieki przez dwanaście miesięcy od wystąpienia zawału serca wraz z poradami kardiologicznymi”- ocenił prof. dr hab, Dariusz Dudek, przewodniczącego Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ, członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zwrócił również uwagę, że w projekcie zmodyfikowano dodatkowo współczynniki korygujące za wykonane zabiegi naprawcze z tytułu wprowadzenia współczynników jakościowych ocenianych w opiece odległej.

Więcej w serwisie Puls Medycyny

Archiwum