7 czerwca 2017

Karta Specjalisty Medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Rząd zapowiada wyposażenie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Kartę Specjalisty Medycznego. Karta będzie służyła pracownikowi medycznemu głównie do składania elektronicznego podpisu pod dokumentacją medyczną oraz do identyfikacji i uwierzytelniania posiadacza karty w systemach teleinformatycznych.

Karta Specjalisty Medycznego ma zawierać dane personalne jej posiadacza: imię i nazwisko wraz ze zdjęciem, PESEL, zawód, numer prawa wykonywania zawodu.

Najważniejszą funkcją KSM będzie zapewnienie wykonania świadczenia poprzez potwierdzenie udziału specjalisty medycznego w leczeniu – złożenie podpisu elektronicznego poświadczonego certyfikatem wydawanym przez uprawniony podmiot.

KSM posiadać będą wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny oraz psycholodzy i psychoterapeuci zatrudnieni przez świadczeniodawców. KSM będzie wydawana: lekarzom, pielęgniarkom, położnym, diagnostom laboratoryjnym, ratownikom medycznym, farmaceutom oraz osobom wykonującym tzw. czynności techniczne, np. rejestratorkom, sekretarkom medycznym. KSM miałaby być wydawana raz na 10 lat.

Informację podał serwis InfoDent24.pl

Archiwum