6 grudnia 2016

Klauzula sumienia dla wszystkich!

Gdyby prawodawca mógł dowolnie wyznaczać granice postępowania każdego człowieka, okazałoby się, że wszyscy są zobligowani do moralnej akceptacji prawa uchwalonego przez aktualną większość – ocenia Marcin Olszówka, doktor nauk prawnych i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego. – Absurdem byłoby przyjęcie, że człowiek dysponuje wolnością przyjmowania i kształtowania swojego światopoglądu, lecz nie ma jednocześnie wolności realizowania i respektowania wyznawanych przez siebie kryteriów moralnych, czyli postępowania „dobrze” i „właściwie”, „słusznie” i „godziwie”.

Analizę publikuje Rzeczpospolita

Archiwum