31 marca 2017

Klauzula sumienia tylko dla lekarzy

Do wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych regularnie wpływają skargi na faramceutów odmawiających wydania środków antykoncepcyjnych ze względu na konflikt sumienia.

– Są nawet rozstrzygnięcia w tej sprawie. Inspektor województwa lubuskiego wydał decyzję nakazującą sprzedaż – mówi Paweł Trzciński, rzecznik głównego inspektora farmaceutycznego.

I tłumaczy, że klauzula sumienia dotyczy tylko lekarzy.

– Farmaceuta ma prawo odmówić wydania leku, tylko gdy może być użyty w innych celach niż leczniczy, np. dla stymulacji, albo jeżeli może zaszkodzić pacjentowi z powodu pomyłki lekarskiej. W ocenie naszych inspektorów, którzy wydawali decyzje dotyczące odmowy sprzedaży środka antykoncepcyjnego, nie zachodziły takie przesłanki – tłumaczy Trzciński.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum