26 października 2016

Kolegium Lekarzy Rodzinnych opiniuje założenia do projektu ustawy o POZ

KLR wskazuje m.in. na najbardziej pozytywne zapisy tego projektu. Wśród nich wylicza: wprowadzenie prawa do korzystania z POZ dla wszystkich osób posiadających obywatelstwo i zamieszkałych na terytorium Polski; możliwość działalności, w ramach POZ, różnych podmiotów leczniczych oraz gwarancja ich równego traktowania i równych praw; zwiększanie nakładów na POZ, z osiągnięciem poziomu 20 proc. wydatków NFZ w perspektywie 10 lat; wymóg rozpoczęcia specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej do końca 2022 r. dla lekarzy i pielęgniarek nie spełniających warunków nowej definicji lekarza i pielęgniarki POZ oraz utworzenie wojewódzkich ośrodków kształcenia w medycynie rodzinnej.

Organizacja lekarzy wskazuje też na kwestie, które należy doprecyzować. W części: ”Problemy w funkcjonowaniu POZ” proponuje np. dodanie do wymienionych 8 ważnych problemów funkcjonowania POZ co najmniej trzech kolejnych: nadmierną liczbę, skomplikowaną strukturę, rozproszenie w wielu aktach normatywnych i niespójność regulacji prawnych dotyczących POZ. Dr Tomasz Tomasik, prezes Kolegium, w nadesłanej opinii zwraca też uwagę na kwestie dotyczące kwalifikacji i rozwoju zawodowego w POZ.

Więcej na Rynek Zdrowia

Archiwum