10 grudnia 2019

Kolejne ważne dla dentystów zmiany w prawie atomowym

Jak poinformowała komisja stomatologiczna NRL w specjalnym komunikacie, w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe zmienia się zakres zwolnienia placówek medycznych z obowiązku uzyskiwania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na wykonywanie procedur medycznych przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego.

Według dotychczasowych przepisów wszystkie „stomatologiczne aparaty rentgenowskie” były zwolnione z obowiązku posiadania zgody inspektora sanitarnego na działanie. Po nowelizacji zwolnienie dotyczyć będzie tylko procedury wykonania zdjęcia wewnątrzustnego – inne procedury radiologii stomatologicznej z tego zwolnienia już nie skorzystają. – Należy przy tym zwrócić baczną uwagę na rozróżnienie pomiędzy zezwoleniem na uruchomienie pracowni rentgenowskich i stosowanie urządzeń z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, a wspomnianymi zgodami. Są to dwie różne kategorie decyzji administracyjnych. W dużym uproszczeniu, zezwolenia dotyczą uruchamiania sprzętu, a zgody dotyczą wykonywania procedur medycznych. Zgodnie z ustawą nowelizującą Prawo atomowe, wydane dotąd zezwolenia zachowują swoją ważność na czas, na który zostały wydane – podkreślono w komunikacie.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum