7 kwietnia 2017

Konieczne regulacje dla protetyków słuchu

Dobrze wykształcony protetyk może nie tylko odciążyć laryngologów, co spowodowałoby oszczędności w systemie ochrony zdrowia, ale też zapewnić pacjentowi szerszy dostęp do opieki audioprotetycznej.

W 2003 r. do Polskiego Towarzystwa Protetyków Słuchu wpłynął do zaopiniowania projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

„Gdyby w końcu uchwalono tę ustawę, to my, protetycy słuchu znaleźlibyśmy się wreszcie w ramach prawnych i mielibyśmy twarde podstawy wykonywania swojego zawodu – ocenia prof. Hojan. – A tak żyjemy w pewnym sensie w zawieszeniu, wolno nam na przykład zdiagnozować obecność woskowiny w uchu pacjenta, ale nie wolno nam jej ruszyć.

Więcej w Puls Medycyny 

Archiwum