10 stycznia 2017

Kontraktowanie ratownictwa medycznego – będą zmiany

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że umowy na świadczenia usług ratownictwa medycznego mogą być świadczone wyłącznie przez podmioty publiczne, tj. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, spółki z.o.o. z lub spółki cywilne z większościowym udziałem kapitału skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach nowych regulacji ustalono również, że dysponentem zespołów ratownictwa medycznego będzie wyłącznie podmiot leczniczy o statusie publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub spółki, w której co najmniej 51 proc. własności należy do jednostek samorządu terytorialnego tj. marszałków województw, starostów lub prezydentów miast.

Zabronione będzie zawieranie umów na rejony operacyjne, natomiast umowy będą podpisywane bezpośrednio z każdym dysponentem ZRM, dając możliwość tworzenia konsorcjów podmiotów leczniczych – ma to wyeliminować zjawisko podwykonawstwa.

Więcej w serwisie Puls Medycyny

Archiwum