2 lipca 2019

Kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów: potyczki NRL z Ministerstwem Zdrowia

NRL w pokaźnym wykazie uwag i zastrzeżeń do projektu modyfikującego ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w zakresie kształcenia podyplomowego, zawarła także dwie zasadnicze uwagi odnoszące się tylko do lekarzy dentystów.

Mowa o:

– finansowaniu kształcenia lekarzy dentystów (brak formuły określającej minimalne nakłady na kształcenie podyplomowe dentystów);
– niedostatecznej liczbie miejsc akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych (podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie stomatologii – co do zasady – są zbyt małymi, aby mogły uczestniczyć w kształceniu podyplomowym).

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum