28 lutego 2017

Łanda: IOWISZ zwiększył przejrzystość inwestycji w służbie zdrowia

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda ocenił na konferencji prasowej w Rzeszowie, że IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, pozwolił zwiększyć przejrzystość inwestycji w służbie zdrowia.

IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, został uruchomiony pod koniec września ub. r. Jest wykorzystywany przy ocenie, czy planowana inwestycja w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy podstawowej opieki medycznej, która miałaby być finansowana ze środków publicznych, jest celowa. Dotyczy to zarówno budowy nowych placówek, jak i modernizacji, rozbudowy już istniejących oraz wyposażenia ich w sprzęt.

Dzięki IOWISZ-owi przejrzystość procesu inwestycyjnego zwiększyła się. Większa jest też racjonalność wydatkowania tych pieniędzy” – zaznaczył Łanda.

Do tej pory do ministerstwa zdrowia wpłynęło ok. 70 wniosków w ramach IOWISZ-a. 15 oceniono pozytywnie, 6 negatywnie, 1 wniosek pozostawiony został bez rozpoznania, a 13 oczekuje na ocenę.

Więcej w Gazeta Prawna

Archiwum