9 października 2015

Leczenie hematoonkologiczne w Polsce

Pakiet onkologiczny przygotowano przede wszystkim pod kątem leczenia nowotworów litych, nie jest on przystosowany do potrzeb hematologii.

Opublikowany właśnie przez Instytut Ochrony Zdrowia Raport „Hematoonkologia w Polsce” zwraca uwagę na potrzebę poprawy leczenia rzadkich nowotworów krwi:

  • wprowadzenie odpowiednich poziomów referencyjności dla ośrodków onkologicznych,
  • uporanie się niedofinansowaniem pacjentów hematoonkologicznych,
  • skrócenie czasu oczekiwania na wprowadzanie nowoczesnych terapii.

Eksperci zwracają też również uwagę na to, że powodem Ograniczony dostęp do nowych terapii niekoniecznie jest związany z brakiem środków na ich finansowanie, uważają eksperci: – Dzięki wprowadzeniu leków odtwórczych dla imatynibu, stosowanych w przewlekłej białaczce szpikowej, budżet NFZ zaoszczędził w ciągu ostatniego roku kilkadziesiąt milionów złotych. Oszczędności te z powodzeniem mogłyby zostać przeznaczone na finansowanie pilnych potrzeb w hematoonkologii, a niewątpliwie jedną z nich jest szybkie uruchomienie programu lekowego dla ruksolitynibu stosowanego w terapii mielofibrozy – tłumaczy w komentarzu do raportu prof. Andrzej Hellmann, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyborcza/kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum