17 sierpnia 2015

Lecznice starają się walczyć z zadłużeniami

Ogólne zadłużenie publicznych szpitali w Polsce od lat pozostaje na podobnym poziomie. Ubiegły rok publiczne lecznice zamknęły łącznym ogólnym zadłużeniem w wysokości 10 mld 334 zł, a pierwszy kwartał 2015 r. to już zobowiązania na kwotę 10 mld 549 zł.

Problemu regularnego zadłużania się publicznych szpitali nie rozwiązały kompleksowo żadne dotychczas wprowadzone odgórne regulacje prawne. Próby wdrożenia ustawy mającej między innymi zmienić zasady finansowania tego typu szpitali skończyły się na zapowiedziach.

Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z kwietnia 2005, następnie tzw. plan B, wreszcie obowiązująca od lipca 2011 r. ustawa o działalności leczniczej (zastąpiła ustawę o ZOZ-ach) – każda z tych regulacji dawała lecznicom narzędzia umożliwiające, pod różnymi warunkami, redukcję zobowiązań. Mimo to ich ogólny stan pozostaje od wielu lat na tym samym poziomie.

Czytaj więcej…

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum