28 lipca 2022

Lekarska niepewność

– Lekarze powinni mieć pewność, że – wykonując swoje obowiązki z najwyższą starannością i zgodnie z wiedzą medyczną – nie poniosą odpowiedzialności karnej. Obowiązujący stan prawny nie jest jasny w tym zakresie i dlatego wymaga zmiany – pisze w „Menedżerze Zdrowia” rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

Komentarz rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka:
Rozmawiałem o systemie no fault z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim i pełniącym obowiązki prezesa warszawskiej Okręgowej Rady Lekarskiej Piotrem Pawliszakiem. Podczas spotkań przedstawiono mi podstawowe założenia przygotowywanego przez samorząd lekarski projektu w tym zakresie. Zgodziłem się co do tego, że kwestia odpowiedzialności karnej za błąd medyczny wymaga uregulowania. Jest to w interesie nie tylko lekarzy, lecz przede wszystkim pacjentów. Ci pierwsi, obawiając się odpowiedzialności karnej, często działają w warunkach swoistego „efektu mrożącego”, co skutkuje na przykład skierowaniami na badania, które nie są bezwzględnie konieczne w danych przypadkach – jest to zjawisko niekorzystne dla pacjentów i dla systemu ochrony zdrowia. Ten „efekt mrożący” wynika z niejasnych zasad odpowiedzialności karnej.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum