4 lipca 2019

Lekarz jak księgowy?

Sprzeciwia się temu Porozumienie Zielonogórskie. Organizacja nie chce wprowadzenia standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej, które ma wejść w życie od 2020. Taki obowiązek uderzy szczególnie w małe poradnie lekarzy POZ, przysparzając lekarzom niepotrzebnej biurokratycznej pracy kosztem czasu dla pacjentów, którego i tak brakuje. Federacja domaga się udziału w pracach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które obecnie odbywają się bez jej udziału, choć dotyczą POZ.

W AOTMiT trwają prace nad standardem rachunku kosztów w podmiotach leczniczych, wprowadzanym na podstawie noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 22 lipca 2014 roku, która wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. Art. 31 lc ust. 6 wprowadza zapis, zgodnie z którym wszyscy świadczeniodawcy, którzy zawarli z NFZ umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, będą zobowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów opracowanego według zaleceń zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum