5 sierpnia 2019

Lekarze nie chcą codziennych sprawozdań o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia

Naczelna Izba Lekarska uważa za nieuzasadnione wprowadzenie przepisów, które zobowiązują przychodnie i gabinety do codziennego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu udzielania świadczenia. Zdaniem środowiska lekarskiego zwiększy to biurokrację, nie niosąc wymiernych korzyści. Po raz kolejny o złagodzeniu przepisów NRL rozmawiała z ministrem zdrowia.

Od 1 lipca br. obowiązują przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa z 6 grudnia ub.r o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekując na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej [Dz.U.2018. 2429] dokonała zmian w art. 23 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. I tak zgodnie z przepisem art.23 ust.4 świadczeniodawcy mają przekazywać dane o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny dziesiątej, według stanu na koniec dnia poprzedniego. Z założenia ma to usprawnić zapisy pacjentów na wizyty lekarskie.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum