24 kwietnia 2020

Lekarze nie sprzeciwiają się kierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, ale nieprawidłowościom przy jego realizacji – oświadczenie ZK OZZL

Oświadczenie Zarządu Krajowego OZZL w sprawie kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii

W związku z różnymi, pojawiającymi się w przekazie publicznym: informacjami, opiniami, stanowiskami dotyczącymi kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Krajowy OZZL oświadcza i wyjaśnia:

Lekarze nie sprzeciwiają się i nigdy nie sprzeciwiali się obowiązkowi pracy w miejscach, do których zostali skierowani na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nasz sprzeciw budzi jedynie faktyczna realizacja tych przepisów przez niektórych wojewodów, w tym zwłaszcza:

– kierowanie do pracy osób, które są z obowiązku świadczenia takiej pracy ustawowo zwolnione,

– przesyłanie decyzji „na ostatnią chwilę”, niekiedy w godzinach nocnych,

– pośpieszne nakładanie kar na osoby, które nie zgłosiły się do pracy bez zapoznania się z przyczynami tego niestawiennictwa,

– wzbudzanie nieufności i podejrzliwości wobec wszystkich lekarzy przez nieodpowiedzialne wypowiedzi przedstawicieli władz – bez analizy poszczególnych przypadków odmowy pracy,

– tworzenie atmosfery zastraszania lekarzy przez publiczne, nagłośnione ogłaszanie szczególnej formy „ścigania” i nadzoru prokuratorskiego wobec pracowników ochrony zdrowia, którzy odmówili podjęcia pracy.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum