9 kwietnia 2018

Lekarze nie zmienią zdania w sprawie e-zwolnień

Przedstawiciele organizacji lekarskich przekazali minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismo w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich. 4 kwietnia w siedzibie Ministerstwa RPiPS odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, ZUS oraz środowiskiem lekarskim poświęcone temu zagadnieniu.

Lekarze podkreślają, że stanowisko w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich jest wspólne i niezmienne. W piśmie do minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że obecny stan infrastruktury informatycznej w Polsce, szczególnie w rejonach wiejskich i małych miast nie gwarantuje bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania tego projektu.

Naczelną zasadą organizacji systemu ochrony zdrowia jest, aby lekarze diagnozowali i leczyli pacjentów, a biurokracją, w tym wypisywaniem druków e-ZLA, powinien zajmować się personel pomocniczy. W tym celu należy takie osoby wyszkolić, zatrudnić w podmiotach leczniczych i zapewnić ich finansowanie. Aby wprowadzić to rozwiązanie należy zatem wcześniej poczynić inwestycje w sprzęt i kadry medyczne.

Więcej.

 

Archiwum