13 lutego 2017

Lekarze rodzinni protestują przeciwko podważaniu ich kompetencji do leczenia dzieci

Środowisko lekarzy rodzinnych wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka, który zakwestionował ich kompetencje dotyczące leczenia dzieci. Rzecznik wyraził taki pogląd w wystąpieniu do ministra zdrowia.

Na to stwierdzenie zareagowali prezesi najważniejszych organizacji lekarzy rodzinnych, czyli Porozumienia Zielonogórskiego, Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

„Lekarz specjalista medycyny rodzinnej jest dobrze przygotowany do zapewniania podstawowej opieki zdrowotnej dorosłym i dzieciom, w szczególności udzielania porad osobom zdrowym, rozpoznania patologii nawet na wczesnych etapach choroby” – czytamy w piśmie lekarzy.

Autorzy listu zwrócili także uwagę na niedobory kadry medycznej, przytaczając dane o liczbie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem szefów organizacji lekarzy rodzinnych, właśnie szczupłość kadry lekarskiej czyni bezprzedmiotowym spór, wywoływany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej w serwisie Zdrowie ABC

Archiwum