24 sierpnia 2016

Lekarze specjaliści nie mogą wystawiać recept dla seniorów 75+

Minister Zdrowia wydał komunikat dla lekarzy specjalistów dotyczący kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków, informuje serwis „Rynek Aptek”.

Resort zwraca szczególną uwagę, że wprowadzenie bezpłatnego dostępu do wybranych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, nie może być podstawą do zmiany przez lekarza specjalistę zasad leczenia (prowadzonej farmakoterapii), jeżeli zmiana nie jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej.

Więcej o tym, kto może wystawiać takie recepty na stronie „Rynek Aptek”.

Archiwum