5 kwietnia 2017

Lekarze zasługują na lepsze warunki pracy

Lekarze zasługują na lepsze warunki pracy – mówi Damian Patecki, założyciel Porozumienia Rezydentów.

Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przekonuje, że „system, który czyni lekarzy niewolnikami kontraktów, jednocześnie powoduje brak ich więzi z miejscem pracy i pacjentami. Najlepiej widać to na przykładzie szpitali powiatowych, które prawie w ogóle nie zatrudniają już lekarzy na etacie. Lekarze kontraktowi dyżurują w nich trzy, cztery dni w miesiącu. Ja sam bardzo dbam o tzw. work-life balance, równowagę życia prywatnego i zawodowego. Bardzo sobie chwalę obecne miejsce pracy – szpital im. Kopernika w Łodzi, które pozwala mi dyżurować tylko trzy – cztery razy w miesiącu. To umożliwia mi na właściwą regenerację, co jest istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta. Nasze dyżury są intensywne – często znieczulamy do 5–6 rano. Nie sposób funkcjonować tak bez przerwy, bo łatwo o błąd” – dodaje Patecki.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum