3 grudnia 2018

Lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne przysługuje, od 1 stycznia 2019 r., 6 dni rocznie na samokształcenie

Termin i sposób wykorzystania przez lekarza dodatkowych dni na samokształcenie wskazuje, w uzgodnieniu z lekarzem, kierownik specjalizacji (poprzez odpowiednie skrócenie innych obowiązkowych elementów szkolenia specjalizacyjnego).

Skrócenie to nie może dotyczyć kursów specjalizacyjnych a jedynie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie elementy szkolenia specjalizacyjnego (staże) muszą być zrealizowane i zaliczone.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum