1 czerwca 2017

Lista najbardziej zadłużonych szpitali. Dyrektorzy i ministerstwo komentują

Łączna suma zobowiązań 50 najbardziej zadłużonych szpitali samorządowych w Polsce na koniec 2016 roku wynosiła 3,81 mld zł – wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia. 420 mln zł to zobowiązania najbardziej zadłużonej placówki w kraju.

Najbardziej zadłużonym szpitalem samorządowym jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, w którego przypadku wysokość zobowiązań sięga 420 mln zł.

252 mln zł długu ma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Trzecią najbardziej zadłużoną placówką samorządową w kraju jest Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, ze zobowiązaniami w wysokości 196 mln zł.

W komentarzu do tych danych resort zdrowia podał, że „analizuje, jak rozwiązać sytuację w obszarze zadłużenia szpitali, ale jest zdecydowanie za wcześnie, aby komentować jakiekolwiek konkretne kroki lub tym bardziej rozwiązania, gdyż żadne rekomendacje nie zostały jeszcze sformułowane, ani żadne decyzje nie zapadły”.

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Zdrowia Milena Kruszewska zwróciła uwagę, że 75 proc. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie ma problemów z terminowym regulowaniem długów, nie wykazując zobowiązań wymagalnych. Jak podkreśliła, „utworzenie tzw. sieci szpitali, wzmocni instytucjonalnie placówki i pomoże w restrukturyzacji długów, poprzez zapewnienie stabilności kontraktu i większą elastyczność rozliczeń”.

Więcej w Rynek Zdrowia

Archiwum