26 czerwca 2017

Łódzcy lekarze chcą urlopu dla poratowania zdrowia

Lekarze chcą płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Są zmęczeni i częściej rezygnują z zawodu. Płatny urlop zdrowotny mają np. nauczyciele, policjanci, straż leśna, a nawet kontrolerzy NIK.

Dlatego łódzka izba lekarska apeluje do ministra zdrowia o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem płatnego urlopu zdrowotnego dla medyków. To bezprecedensowa sytuacja, ale łódzcy specjaliści mają poparcie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

– Problem wypalenia zawodowego według badań NIL dotyczy dziś blisko 40 proc. lekarzy – mówi dr Grzegorz Mazur, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi i pomysłodawca apelu. – Wpływają na to pogarszające się warunki pracy, nadmiar biurokracji, narastająca niecierpliwość pacjentów przez długie kolejki i narzucone nam limity przyjęć. W chorych narasta agresja, którą wyładowują na lekarzu. Nie ma też co ukrywać, że warunki finansowe zmuszają wielu lekarzy do pracy w kilku miejscach, lekarz jest przepracowany, przemęczony, a przecież jesteśmy po to, by pomagać chorym, a w takim stanie naprawdę nietrudno o błąd – dodaje.

Więcej w Dziennik Łódzki

Archiwum