19 października 2015

Losy dziecka lepiej monitorowane

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak od dłuższego czasu apelował o wprowadzenie przepisów, dzięki którym żadne dziecko „nie zgubi się” w systemie.

Jak podkreśla Biuro RPD, od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem podmiot sprawujący opiekę nad noworodkiem przekazuje informacje o porodzie położnej POZ lub podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w zakresie POZ. Zgłoszenia dziecka powinien dokonać przed jego wypisem do domu.

Kolejnym elementem uszczelniającym monitorowanie losów dziecka w systemie ochrony zdrowia jest książeczka zdrowia dziecka, która jako element dokumentacji medycznej trafi do obiegu w 2016 roku.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum