15 maja 2018

Mapy potrzeb zdrowotnych do poprawki

Mapy potrzeb zdrowotnych miały skrócić kolejki do szpitali i specjalistów. Pokazać, gdzie potrzeba więcej lekarzy, gdzie sprzęt stoi nieużywany, a gdzie pracuje całą dobę, a i tak pacjenci czekają na diagnostykę czy operacje w kolejkach. Niestety, kontrola NIK-u wykazała, że mapy się nie sprawdziły. Nie mogły – pełne są nieaktualnych, nierzetelnych danych.

W latach 2010-2016 wielu świadczeniodawców wykazywało wykonanie świadczeń ponad limit określony w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia, z kolei inni nie realizowali w pełni kontraktów, co świadczyło o strukturalnym niedopasowaniu podaży świadczeń do potrzeb zdrowotnych ludności.

Przyczyną nieprawidłowości były nieaktualne i niekompletne dane zawarte w rejestrach stanowiących podstawę opracowania map. Ministerstwo Zdrowia nie weryfikowało danych zaczerpniętych z różnych źródeł, uznając, że za ich jakość odpowiadają podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestrów medycznych.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum