13 kwietnia 2018

Marek Tombarkiewicz: Ratownicy chcą pracować w systemie publicznym

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest już omawiana oraz procedowana dwa i pół roku. Była poddawana bardzo szerokim konsultacjom społecznym. Kluczowe zapisy o upublicznienie ratownictwa medycznego są jednym z bardzo ostro stawianych przez ratowników medycznych problemów. Ratownicy chcą pracować w publicznym systemie ratowniczym a nie prywatnym.

Rozmowa z dr. Markiem Tombarkiewiczem, byłym wiceministrem zdrowia.

Archiwum