7 marca 2017

Minimalna podwyżka dla lekarzy biegłych sądowych

Na mocy ustawy budżetowej na 2017 rok zmieniła się kwota bazowa należności dla biegłych i wynosi 1789,42 zł. Jest to nieznaczny wzrost w stosunku do 2016 roku, kiedy stawka wynosiła 1766,46 zł. W związku ze zmianą stawka wynagrodzenia biegłych za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi 1,28-1,81 proc. kwoty bazowej, tj. 22,90-32,39 zł.

Dla biegłych ze stopniem doktora 2,55 proc. za godzinę pracy, czyli 45,63 zł, dla biegłych ze stopniem doktora habilitowanego 3,08 proc. za godzinę pracy, czyli 55,11 zł, dla biegłych zaś z tytułem profesora 3,93 proc. za godzinę pracy, czyli 70,32 zł.

– Przygotowując dokumenty, biegli sami określają, ile godzin poświęcili na sporządzenie opinii. Sądy z kolei często zostawiają rozliczenie kosztów opinii referendarzom sądowym, którzy coraz częściej podważają ich wysokość. Drugą kwestią jest to, w jaki sposób rozliczana jest liczba godzin. Jeśli jest np. zespół, który składa się z czterech biegłych lekarzy, to teoretycznie każdy z nich musi się zapoznać z aktami sprawy, dokumentacją medyczną i zająć stanowisko – ocenia radca prawny Katarzyna Przyborowska, specjalista prawa medycznego.

Więcej w serwisie podyplomie.pl

Archiwum