12 czerwca 2017

Minister Radziwiłł: Wprowadzenie ryczałtu przywróci szpitalom misję publiczną

Wprowadzenie ustawy o sieci szpitali, i co za tym idzie finansowania ryczałtowego, przywróci placówkom medycznym misję publiczną, czyli otoczenie pacjenta całościową opieką – przekonywał w sobotę w Szczecinie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

„Odchodzimy od zasady finansowania wyłącznie pojedynczych procedur medycznych. To do tej pory skutkowało często koncentrowaniem się szpitali na procedurach lepiej wycenionych, bardziej atrakcyjnych. Jednocześnie dawało pokusę unikania wykonywania procedur mniej opłacalnych, bardziej ryzykownych” – dodał minister.

Więcej w Gazeta Prawna

Archiwum