18 kwietnia 2018

Minister zdrowia będzie miał pełnomocnika ds. informatyzacji

Minister zdrowia Łukasz Szumowski będzie miał pełnomocnika ds. informatyzacji; zarządzenie szefa MZ w tej sprawie zostało opublikowane we wtorek (17 kwietnia). Na pełnomocnika wyznaczono dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

Do zadań pełnomocnika ma należeć „inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem programów i projektów informatycznych w systemie ochrony zdrowia” oraz „inicjowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej w systemie ochrony zdrowia”. Wśród zadań jest także reprezentowanie szefa MZ w pracach zespołów i rad powołanych przez inne organy w sprawach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Pełnomocnik ma wykonywać zadania we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w informatyzację sektora ochrony zdrowia, m.in. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

pulshr/PAP

 

Archiwum