30 marca 2018

Minister Zdrowia chce reaktywować Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia proponuje po przerwie zwołanie posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. To reakcja na wnioski w tej sprawie kierowane m.in. ze strony NSZZ „Solidarność”. Zdaniem ministerstwa zdrowia posiedzenie mogłoby się odbyć w drugiej połowie kwietnia.

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia działa od lutego 2005 r. Jest wynikiem uzgodnień Ministerstwa Zdrowia z Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych umiejscowiony jest przy Ministerstwie Zdrowia.

20 lutego br. o reaktywowanie Zespołu związkowcy apelowali m.in.: na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. usług publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, na którym był omawiany projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników zawodów medycznych w ochronie zdrowia. Kolejne spotkanie dotyczące ustawy „podwyżkowej” jest 29 marca.

Więcej.

Archiwum