14 października 2019

Minister zdrowia szczegółowo określa zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej

Co, kto i jak – minister zdrowia określa szczegółowe warunki prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (z wyjątkami). Zaproponowane rozwiązania imiennie odnoszą się do lekarzy dentystów w zakresie dokumentacji z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia za podstawową uznaje elektroniczną postać dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej będzie możliwe w przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych dla prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej (stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej np. wskutek awarii systemu teleinformatycznego).

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum