2 września 2020

Ministerstwo Zdrowia do dyrekcji CEM: podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego można zdjąć maseczkę. Kiedy?

Ministerstwo Zdrowia w piśmie z 1 września 2020 r. do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) prof. Rafała Kubiaka zwróciło uwagę, że wprowadzone przez CEM wytyczne dotyczące warunków sanitarnych obowiązujących podczas Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego wybiegają poza zakres rekomendowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednakże, kierując się ww. wytycznymi GIS, MZ rekomenduje bezwzględny nakaz noszenia maseczek zasłaniających usta i nos do momentu zajęcia przez zdającego wyznaczonego miejsca i rozpoczęcia egzaminu. Jednocześnie zaleca, aby zdający pozostali w maseczkach przez cały okres trwania czterogodzinnego egzaminu z możliwością czasowego ich zdjęcia w celu skorzystania z napojów lub posiłków.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum